DNO ASA - Oljeproduksjon juli 2001

DNO's samlede oljeproduksjon for juli måned, samt pr. 31. juli 2001 var som følger (fat pr. dag):

juli 2001 pr. 31 juli 2001
UK 4.834 5.753
NORGE 2.947 3.623
YEMEN 3.081 3.323
TOTALT 10.862 12.699


Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i juli måned var 10.862 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i juli 2000 6.382 fat pr. dag.

Pr. 31. juli 2001 var konsernets oljeproduksjon 12.699 fat pr. dag mot 6.474 fat pr. dag pr. 31. juli 2000.

Produksjonen fra Heatherfeltet var i juli måned noe lavere enn planen. Dette skyldes blant annet at en del av brønnene har behov for inngrep og tiltak for å oppnå bedre kapasitet. Av samme grunn er ikke vanninjeksjonen tilbake på full kapasitet. Det planlegges derfor gjennomført ulike inngrep og tiltak i brønner i de nærmest måneder.

Produksjonsutviklingen på Tasourfeltet viser en mindre nedgang enn forventet og produksjonen var i juli måned nesten på samme nivå som juni

Produksjonen fra Jotun var i juli måned omlag som forventet.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.


DNO ASA
15. august 2001

Vedlegg: