DNO ASA - Mer olje i Tasour-feltet

Basert på de positive resultatene fra boring av to brønner på vestflanken av Tasour-feltet i Yemen i løpet av 2003 er oljereservene i feltet nå blitt oppjustert med ca. 10 millioner fat, hvorav DNO's andel er ca. 4.1 millioner fat (før skatt). De gjenværende oljereserver i Tasour-feltet er pr. utgangen av 3. kvartal 2003 ca. 17 millioner fat, hvorav DNO's andel er ca. 7 millioner fat (før skatt).
 
DNO har, som operatør, gjennomført to boringer på vestflanken av Tasour-feltet i 2003. Basert på den positive produksjonsutvikling, spesielt fra den siste brønnen, samt forbedret forståelse om utbredelsen av feltet gjennom tolkning av seismikk, er oljereservene nå ytterligere oppgradert med ca. 10 millioner fat.Også i løpet av 2002 ble oljereservene også oppgradert med ca. 10 millioner fat  etter positive boreresultater på hovedfeltet.
 
Ved produksjonsstart av feltet i november 2000, var de samlede oljereserver beregnet til ca. 8 millioner fat, hvorav DNO's andel var ca. 3.3 millioner fat (før skatt).  Nå tre år senere, har feltet produsert nesten 13 millioner fat olje, hvorav DNO's andel er nesten 5 millioner fat (før skatt). Etter din siste oppgraderingen av reservene er de gjenværende oljereserver i Tasour-feltet pr. utgangen av 3. kvartal 2003 ca. 17 millioner fat, hvorav DNO's andel er ca. 7 millioner fat (før skatt.).
 
I 2004 planlegger DNO sammen med partnerene i lisensen for første gang å samle inn 3-D seismikk over hele Tasour-området. Selskapet mener det kan være potensiale for ytterligere økning av oljereservene i området, blant annet på østflanken, hvor en mulig utbredelse av feltet tilsvarende som for vestflanken, er identifisert.
 
Sharyoof-feltet har også utviklet seg bedre enn forventet siden produksjonsstart i desember 2001. Produksjonen fra feltet er nå gått av platå, og det er påbegynt boring av en ny brønn på feltet med planlagt produksjonsstart i desember 2003. Det vurderes også å installere nedihullspumper med høyere kapasitet for å øke produksjonen fra eksisterende brønner (tilsvarende som er gjort på Tasour-feltet med gode resultater). Det kan også bli aktuelt å bore to nye brønner i Sharyoof-området i 2004.
 
DNO ASA
19. november 2003
 
Kontaktperson:
Helge Eide
Adm. Dir.
Telefon: (47) 23 23 84 80 / (47) 55 22 47 00