DNO ASA - Kvartalsrapport andre kvartal 2004

Høydepunkter fra andre kvartal 2004
  • Netto gevinst fra salg av norske aktiva på NOK 100 millioner
  • Høy leteaktivitet i alle virksomhetsområder
  • Ytterligere styrking av posisjonen i Yemen gjennom nytt operatørskap (blokk 44), tildeling av ny konsesjon på blokk 72, og økt eierandel i blokk 43
  • Videre nedgang i samlede driftskostnader, herunder ytterligere reduksjon i løftekostnader per fat
  • Styrket kapasitet og ekspertise som følge av restrukturering av organisasjonen og nyansettelser
 
- Vi har bak oss et nytt kvartal preget av gode resultater. Resultatet er påvirket positivt av gevinsten fra salget av deler av vår virksomhet til Lundin Petroleum, men vi er også godt fornøyd med utviklingen i den gjenværende delen av konsernet. Vi venter at selskapet vil oppnå gode resultater både operasjonelt og finansielt også i annet halvår, sier administrerende direktør Helge Eide.
 
DNO hadde driftsinntekter på NOK 278,6 millioner i Q2, mot NOK 477,6 millioner i samme periode i fjor. For årets seks første måneder hadde selskapet en omsetning på NOK 647,8 millioner mot NOK 1 057,3 millioner i første del av 2003. Salg av virksomhet og lavere produksjon er hovedårsakene til den reduserte omsetningen.
 
Selskapet hadde et driftsresultat (EBIT) på NOK 203,5 millioner i Q2, mot NOK 210,9 millioner i tilsvarende periode 2003. For første halvår i 2004 fikk DNO et driftsresultat på NOK 543,5 millioner, mot NOK 487,0 millioner på samme tid i fjor. I driftsresultatet for første halvår 2004 inngår salgsgevinster på NOK 309,5 millioner.
 
DNO fikk et resultat etter skatt på NOK 108,9 millioner i Q2, mot NOK 55,7 millioner i samme periode 2003. For årets seks første måneder hadde selskapet et netto resultat på 284,1 millioner mot NOK 163, 6 millioner i samme periode i fjor.
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Kvartalsrapport og kvartalspresentasjon på selskapets
hjemmeside www.dno.no
 
eller kontakt:
Helge Eide, administrerende direktør,
23 23 84 80/ 55 22 47 00
 
Haakon Sandborg, finansdirektør,
23 23 84 80