DNO ASA - Korreksjon meldepliktig handel

Selskap kontrollert av styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har torsdag 20.10.2005 kjøpt 40.000 DNO aksjer til kurs NOK  30,15 pr. aksje og har samme dag solgt 200.000 DNO aksjer til kurs NOK 30,655 pr. aksje. 
 
Beholdning av DNO aksjer kontrollert av  styreformann er etter transaksjonen 12.199.336 aksjer.