DNO ASA - Januarproduksjonen

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i januar måned (fat olje-ekvivalenter pr. dag) var som følger:
 
                                                             Januar
 
UK                                                          7.876
NORGE                                                4.123
YEMEN                                               12.496
IRLAND                                                 1.290
 
TOTALT                                             25.785
 
Gjenværende produksjon:              14.742  (Glitne, Tasour, Sharyoof)
 
Avhendet produksjon *                    11.043  (Heather, Thistle, Jotun, Seven Heads)
 
* Avhendet til Lundin med virkning fra 01.01.03 (ref. børsmeldinger 13.11.03 og 16.02.04).
 
 
 
Produksjonen fra Yemen økte ytterligere med ca. 240 fat pr. dag fra desember 2003. Dette skyldes hovedsaklig økt produksjon fra Sharyoof-feltet.
 
Letebrønnen i blokk 43 er avsluttet uten at hydrokarboner ble påvist, og boring av ytterligere en brønn er under forberedelse.
 
Produksjonen fra britisk sokkel var ned med ca 710 fat pr. dag sammenlignet med desember.
 
På norsk sokkel var produksjonen i januar omtrent på nivå med desemberproduksjonen.
 
 
Produksjonen fra Seven Heads-feltet startet i desember. I januar var gassproduksjonen fra feltet (100 %) på ca. 10.320 fat oljeekvivalenter pr. dag, hvor 12.5 % utgjør 1.290 fat pr. dag.
 
Det har vært diverse problemer knyttet til gassproduksjonen fra Seven Heads-feltet i den senere tid, og det refereres til pressemeldinger fra operatøren Ramco i den forbindelse.
 
Som nevnt i egen børsmelding i dag, er salget av selskapets aktiva i Storbritannia og Irland nå gjennomført.
 
 
 
 
 
DNO ASA
16. februar 2004
 
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm. dir.
 
Telefon:           (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80
 
www.dno.no