DNO ASA - Fullmakt til erverv av egne aksjer

I selskapets ordinære generalforsamling 21. mai 2002 fikk styret i DNO fullmakt til å erverve inntil 10 % av aksjekapitalen av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder regnet fra dato for generalforsamlingsvedtaket, og utløper således 21. november 2003.
 
Selskapets erverv av egne aksjer har skapt verdier for våre aksjonærer, samt bidratt til en økning i DNO-aksjens likviditet. Styret vil fortsette å benytte fullmakten for å øke aksjonærverdier.
 
 
DNO ASA
 
9. september 2003
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide, Administrerende Direktør.
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80