DNO ASA - Flaggemelding

Styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har tirsdag 04. januar 2005 solgt 900.000 aksjer i DNO til kurs NOK26,50 til et ikke kontrollert selskap.
 
Selskap kontrollert av styreformann i DNO har samme dag kjøpt 20.000 aksjer i DNO til kurs NOK 26,35.
 
Aksjer kontrollert av styreformann privat og gjennom selskaper er etter dette totalt  4.981.824 DNO aksjer, denne beholdningen utgjør en eierandel på 8.8% i selskapet.