DNO ASA - Februarproduksjonen

Produksjon fra gjenværende lisenser utgjorde  14.183 fat pr. dag i februar. Produksjonen fra disse lisensene var til sammenligning 17.048 fat pr. dag i februar 2003.
 
Oljeproduksjonen for Norge og Yemen i februar måned (fat oljeekvivalenter pr. dag) var som følger:
 
                                                             februar
 
NORGE                                                4.312
YEMEN                                               11.676
 
TOTALT                                             15.988
 
Gjenværende produksjon:              14.183  (Glitne, Tasour, Sharyoof)
Avhendet produksjon *                      1.805  (Jotun)
 
* Avhendet til Lundin med virkning fra 01.01.03 (ref. børsmeldinger 13.11.03 og 16.02.04).
 
Produksjonen fra gjenværende feltandeler var ned med ca. 560 fat pr. dag sammenlignet med januar, og produksjonsnivået så langt i år er i tråd med planen.
 
 
DNO ASA
18. mars 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:  (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80