DNO ASA - Ekstraordinær generalforsamling

Selskapets aksjonærer innkalles herved til
ekstraordinær generalforsamling
 25. oktober 2005, kl. 1300
 
Sted: Felix Konferansesenter
Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0250 Oslo
 
 
 
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet til behandling av nedennevnte saker.
 
TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN FORELIGGER:
 
 
1. Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt.
 
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsproto­kollen sammen med møteleder
 
 
 
3. Godkjennelse av innkallingen og dags­orden.
 
4. Utdeling av ekstraordinært utbytte til aksjonærene
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILEDNING
 
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel.
 
Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann, administrerende direktør eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema.
 
Møteseddel eller fullmaktsskjema må være innkommet senest kl 1600, fredag  21 oktober 2005.
 
 
7. oktober 2005
 
DNO ASA
___________
Berge G. Larsen
Styrets formann
 
 
 
 
Vedlegg:
Møteseddel og fullmaktsskjema:
 
Forslag til vedtak: