DNO ASA: Borestatus - Yemen

Blokk 43
 
DNO har påbegynt boring av den første brønnen på blokk 43 i Yemen. Brønnen er planlagt boret til ca. 2.200 m og skal teste en struktur som har et potensial på størrelse med Tasour-feltet. Boringen er ventet å ta ca. 20 dager.
 
Tasour (blokk 32)
 
En ny produksjonsbrønn, Tasour # 9 er nå satt i drift på Tasour-feltet, og brønnen produserer ca. 1.500 fat olje pr. dag. Tasour-feltet produserer nå ca. 20.000 fat pr. dag (DNO's andel ca. 8.000 fat pr. dag før skatt), hvilket er utnyttelse av full produksjonskapasitet med alle brønnene i full drift.Produkjsonen for april er imidlertid på samme nivå som for mars.
Resultatene fra brønnene Tasour # 7, 8 og 9 har endret den geologiske forståelsen av Tasour-området, og dette har økt de totale utvinnbare oljereservene til ca. 20 millioner fat i Tasour-feltet. Pr. utgangen av mars har feltet produsert ca. 9 millioner fat, slik at gjenværende oljereserver er ca. 11 millioner fat (DNO's andel ca. 4.4 millioner fat før skatt).
 
Den nye geologiske tolkningen av Tasour-området har identifisert et potensial for mer reserver på vestflanken av Tasour-feltet, og det skal bores en brønn der etter at brønnen som nå bores på blokk 43 er ferdig.
 
Sharyoof (blokk 53)
 
Etter de ovennevnte boringene på blokk 43 og 32, skal det bores en brønn på en satellitt-struktur til Sharyoof-feltet. Sharyoof-feltet produserer fremdeles over 20.000 fat pr. dag (DNO's andel ca. 6.150 før skatt).
 
 
DNO ASA
2. mai 2003
 
Kontraktperson:
Helge Eide, Adm. dir.
 
Telefon: (47) 55 22 47 00 / (47) 23 23 84 80
 
Webside: www.dno.no