Borestart i Yemen

BORESTART I YEMEN

DNO ASA ("DNO) har påbegynt boring av en ny produksjonsbrønn på Tasourfeltet i Blokk 32, Yemen. Boringen er planlagt å ta omlag 30 dager, slik at den nye brønnen kan være i produksjon innen utgangen av året.

Oljeproduksjonen fra Tasourfeltet startet i november 2000. Feltet har så langt produsert bedre enn planen, og oljeproduksjon er fremdeles over 7.000 fat pr. dag (DNO's andel 2.800 fat pr. dag). Den nye produksjonsbrønnen har et produksjonspotensiale på omlag 3.000 - 4.000 fat olje pr. dag (DNO's andel omlag 1.200 - 1.600 fat pr. dag), hvilket tilsier at produksjonen fra Tasourfeltet kan øke til over 10.000 fat pr, dag (DNO's andel over 4.000 fat pr. dag) innen utgangen av året.

Det vil deretter bli boret en letebrønn på en av strukturene i nærheten av Tasourfeltet. Hvis det blir påvist olje i en slik ny struktur kan oljen knyttes opp mot Tasourfeltet mot lave tilleggsinvesteringer.

DNO er operatør for Blokk 32 og har en eierandel på 41 %.

I Blokk 53 er utbyggingen av Sharyoof-feltet i siste fase og produksjonen skal etter planen starte innen utgangen av året. Det vil i begynnelsen bli produksjon fra 2 brønner, som er ventet å gi en startproduksjon på 10.000 - 15.000 fat pr. dag (DNO's andel 2.450 - 3.675 fat pr. dag). Det skal i løpet av 1. halvår 2002 bores ytterligere 3 produksjonsbrønner, som etter planen vil øke produksjonen til et maksimumsnivå på omlag 25.000 fat pr. dag (DNO's andel 6.125 fet pr. dag).

DNO har 24.45 % andel i Blokk 53.