Borestart i Blokk 53 Yemen

Boring av den neste letebrønnen i blokk 53 Yemen, hvor DNO deltar med 24.45 %, er nå påbegynt.

Brønnen skal bore på en ny struktur, som i følge operatøren, Dove Energy Ltd. kan inneholde omlag 16 mill fat olje, hvorav DNO's andel er 3.9 mill. fat. Boring av brønnen er ventet å ta rundt 35 dager.

Den nye strukturen er lokalisert omlag 20 km fra Tasourfeltet, som er under utbygging med DNO som operatør. Nærheten til Tasourfeltet og dets infrastruktur, betyr at et eventuelt oljefunn vill kunne bygges ut med lave investeringer. (Se vedlagte kart).

Partnere i blokk 53 er:

Dove Energy Ltd. (24.45 % - operatør)
DNO ASA (24.45 %)
MOE Oil & Gas Yemen Ltd. (16.10 %)
Petrolin Trading Ltd. (10.00 %)


Brønnen skal bores i et område med en daglig oljeproduksjon på over 200.000 fat pr. dag fra nærliggende felt. Produksjonen fra Tasourfeltet, hvor DNO er operatør skal etter planen starte i oktober i år, med en startproduksjon på 5.000 - 7.000 fat olje pr. dag (DNO's andel 1.000 - 1.400 fat pr. dag).

For vedlegg til pressemeldingen, følg linken nedenfor: