Boreresultat for PL 167

Oljedirektoratet har nå offentligjort boreresultat for brønnene 16/1-6S og 16/1-6A i
 PL 167 via sin hjemmeside.
Det refereres til denne for ytterligere informasjon.
 
DNO har 20 % andel i PL 167.
 
Oslo, 30. juni 2003
 
Kontaktpersoner:
Helge Eide
Administrerende direktør
DNO ASA
 
Telefon : (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80
 
 
Torstein Sanness
Daglig leder
Det Norske Oljeselskap AS
 
 
Telefon:   (+47) 23 23 84 80
 
 
 
 
 
Webside: www.dno.no