Boreresultat blokk 43 Yemen

 
Resultatet fra boringen var ikke i samsvar med den seismiske tolkningen av denne strukturen, og omfattende analyser av boreresultatet fra brønnen vil bli foretatt før flere brønner vil bli boret.  Det gjenstående arbeidsprogrammet i blokk 43 omfatter boring av ytterligere 2 brønner, og neste brønn planlegges å bli boret i 4. kvartal 2003.
 
Som tidligere meddelt i børsmelding av 2. mai 2003 skal det nå bores en brønn på vestflanken av Tasour-feltet i blokk 32, hvor DNO har identifisert et potensial for økte oljereserver. Deretter skal det bores en brønn på en satellittstruktur til Sharyoof-feltet i blokk 53.