Bore- og teststatus - Yemen

Nabrajah-2 er den første av to avgrensningsbrønner som skal bores for å fastslå størrelsen på oljefunnet Nabrajah som ble kunngjort tidligere i år. Brønnen bekreftet forekomst av olje i Qishn-intervallet, som er hovedreservoaret. Under boring ble det også observert hydrokarboner i det underliggende grunnfjellsintervallet. På bakgrunn av resultatene fra brønnloggene ble det bestemt å gjennomføre en åpen-hulls produksjonstest i grunnfjellsintervallet. Det renses nå opp i hullet og foreløpig produksjon består av borevæske med noe gass og spor av olje/kondensat. Planen er å fortsette testen frem  til brønnstrømmen utelukkende består av formasjonsvæske. Deretter vil det bli gjennomført en test i det overliggende Qish-intervallet.
  
Det ble igangsatt boring av en avgrensningsbrønn i blokk 32 (Tasour-13) 2. september. Brønnen blir boret i den vestre delen av Tasour-feltet, hvor det ble oppdaget nye oljeforekomster i fjor.
 
 
DNO er operatør for både blokk 43 (56,67%) og blokk 32 (38,95%).
  
 
DNO ASA
9. september 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80