Bedre lisenbetingelser for DNO i Blokk 32, Yemen

Som referert til i børsmelding fra DNO ASA av 20.08.99 vedr. resultat for 2. kvartal / 1. halvår 1999, har DNO forhandlet bedre lisensbetingelser for Tasour feltet i Blokk 32 i Yemen. DNO har nå mottatt endelig godkjennelse av de nye betingelsene fra myndighetene i Yemen.

De nye lisensbetingelsene er fremkommet gjennom et konstruktivt samarbeid med myndighetene i Yemen, og vil for partnerne i Blokk 32 bety tilgang på opptil 68 % av oljen i feltet, mot tidligere 38 %. Dette forbedrer lønnsomheten for Tasour feltet, og øker sannsynligheten for at feltet blir bygget ut.

Tasour West 1 brønnen ble påbegynt 13 august, og er den siste brønnen i et 3-brønns avgrensingsprogram. Brønnen bores på Tasour West strukturen, og vil bore gjennom reservoaret i løpet av de nærmeste dager. Tasour West strukturen er separat fra hovedstrukturen, ca. 2 km vest for Tasour 1, som testet 4.800 fat olje per dag.

Hvis resultatene fra avgrensingsboringene bekrefter at Tasour feltet er kommersielt, vil DNO som operatør, legge fram plan for utbygging av feltet for godkjennelse av blokk 32 partnerskapet og myndighetene i løpet av høsten. Blokk 32 grenser til Canadian Occidentals felter i Masila området, på land i Yemen, hvor samlet oljeproduksjon er over 200.000 fat per dag. Produksjonen fra Tasour feltet kan eksporteres gjennom eksisterende rørledning i dette området, og dette vil medføre rimelige utbyggingskostnader for feltet.

Partnere på blokk 32 er:


DNO ASA 20,00 % (Operatør)
Norsk Hydro Yemen AB 25,00 %
TransGlobe Energy Corporation 9,81 %
Ansan Wikfs (Hadramut) Limited 45,19 %