Avtalen mellom DNO ASA og LEPCO plc er terminerert

DNO ASA (DNO) informerte i børsmelding 1091/261000 at selskapet hadde inngått intensjonsavtale med det britiske børsnoterte selskapet LEPCO plc (LEPCO) om overdragelse av deler av DNO`s lisensandeler i Yemen i bytte for aksjer i LEPCO.

Intensjonsavtalen er nå terminert da partene ikke er blitt enige.

DNO har gitt et lån på tilsammen GBP 250.000 til LEPCO. Dette lånet kan bli konvertert til aksjer i LEPCO basert på aksjekurs 30. april 2001, etter at handelen med aksjen er gjenopptatt. LEPCO er notert på AIM listen ved børsen i London.

DNO vil fortsette å vurdere ulike strukturer som kan bidra til et økt engasjement i Midt-østen, både med hensyn til å ekspandere selskapets eksisterende aktiviteter i Yemen, men også i Midt-østen området som helhet.