Avtale – Timan Pechora

DNO ASA (”DNO”) har inngått avtaler med Bitech Petroleum Corporation (”Bitech”) og datterselskap til Bitech, samt DNO Exploration Scandinavia AS (“DNOS”) vedrørende DNO’s interesser knyttet til mulig utbygging av 3 oljefelt I Timan Pechora, nord-vest Russland (“MMT feltene”).

DNO har overført interessene i MMT feltene til DNOS, som er datterselskap til DNO, mot at DNOS vil tilbakebetale påløpte kostnader fra fremtidig inntekter fra oljeproduksjon fra MMT feltene, hvis MMT feltene blir bygget ut med deltagelse fra DNOS.

Videre har Bitech akseptert å bli majoritetsaksjonær i DNOS, mens DNO vil være minoritetseier.

Ledelsen i DNOS, med støtte fra Bitech og DNO, vil for en gitt periode, arbeide med å få etablert akseptable juridiske og kommersielle betingelser med de lokale myndigheter som kan sikre en lønnsom utbygging av MMT feltene sammen med den russiske partneren, JSC Arkhangelsgeolodobycha (”AGD”).

Bitech er et kanadisk selskap registrert på børsen I Toronto. Bitech produserer for tiden om lag 10.000 fat olje pr. dag fra Komi regionen i nord-vest Russland. Blant de offentlig kjente aksjonærer i Bitech er et større oljeselskap samt flere finansinstitusjoner, inklusive International Finance Corporation (”IFC”).Oslo, 29 mars 2001

DNO ASA