Aksjeopsjoner til selskapets styre, ledelse og prosjektmedarbeidere

I henhold til generalforsamlingsvedtak av 16. juni 1998 har styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av inntil 2,5 millioner aksjer pålydende NOK 4,- til kurs som fastsettes til selskapets børskurs på tildelingstidspunktet.

Styret har tildelt opsjoner basert på børskurs 19.04.98 - NOK 13,40, pluss 1% pr. måned fram til neste generalforsamling 22. juni 1999. Opsjoner ikke utøvd vil, under forutsetning av generalforsamlingens godkjennelse, bli forlenget i inntil 2 år etter 22.06.99.

Følgende primærinsidere har mottatt opsjoner:


Hvert styremedlem 125.000 aksjer
Adm.dir. 35.000 aksjer
Konsernsjef 1.000.000 aksjer til kurs NOK 13,90 pluss 1% pr. måned.Oslo, den 20. april 1999