3. KVARTAL 1998

RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1998


· DNO-konsernet oppnådde pr. 3. kvartal 1998 et ordinært resultat før skatt på NOK 23,6 mill., og etter skatt på NOK 23,3 mill.

· Finansinntekter pr. 30. september ble på 30,7 mill., som i det vesentlige består av gevinster ved aksjesalg, NOK 23,0 mill., samt renteinntekter/agiogevinster på NOK 7,7 mill.

· Resultat etter skatt for 3. kvartal 1998 ble negativt med NOK 12,6 mill. Resultatet var som forventet og skyldtes i det vesentligste lavere oljepris.

· Kontantstrøm pr. 30. september 1998 var NOK 48,7 millioner; tilsvarende NOK 1,73 per aksje. Kontantbeholdningen 30. september-98 utgjorde NOK 249 mill.

· Egenkapitalen pr. 30. september 1998 var NOK 354,6 mill og utgjør nå 46,0% av bokført totalkapital.

· Langsiktig gjeld er pr. 30 september var NOK 65 mill.

For fullstendig kvartalsrapport inklusive tabeller, følg linken nedenfor.