UTVIDELSE AV OBLIGASJONSLÅN ISIN NO 001 022658.2

Ovennevnte obligasjonslån er utvidet med NOK 100 mill. med innbetaling 08.10.2004.
Formålet med utvidelsen av lånet er langsiktig finansiering av DNOs investeringer i anskaffelse og utvikling av petroleumslisenser, hovedsakelig på norsk kontinentalsokkel.
 
Utvidelsen er gjennomført av Fearnley Fonds ASA og Terra Securities ASA.