Utøvelse av opsjoner av ansatte i Det Norske Oljeselskap AS

DNO ASA solgte den 10 februar 2004 558.640  egne aksjer i DNO ASA til kurs kr. 20,45. Aksjene ble solgt til 5 nøkkelmedarbeidere, i forbindelse med at disse utøvet opsjoner tildelt dem av selskapet. De ansatte dette gjelder har meddelt selskapet at samtlige aksjer ble solgt samme dag gjennom megler til kurs kr. 25,00 pr aksje.
 
Det vises forøvrig til melding fra de ansatte dette gjelder.
 
DNO har etter dette ingen beholdning av egne aksjer, men selskapet har opsjon på kjøp av 4.800.000 egne aksjer.
 
 
DNO ASA
 
11. februar 2004