TILBAKE PÅ NORSK SOKKEL

Det Norske Oljeselskap AS, et heleid datterselskap av DNO ASA, har idag inngått avtale med Amerada Hess Norge A/S (AHN) om kjøp av andeler i to produserende felt, samt mulighet til å delta i ytterligere 1 lisensandel, på norsk sokkel. Avtalen medfører at DNO overtar fra AHN 1,25% eierandel i Jotun-feltet og 8,737% eierandel i Tor-feltet, som vil gi en samlet produksjon på omlag 1.850 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Gitt at partene får de nødvendige godkjennelser fra norske myndigheter, vil avtalen tre i kraft med virkning fra 1. januar 2000. Søknad om godkjennelse som ny lisensdeltaker vil bli oversendt norske myndigheter innen kort tid.

Oslo, den 16. februar 2000