Thistle avtalen blir gjennomført

 
Det referers til pressemelding av 30. september 2002 hvor DNO opplyste at selskapet har inngått avtale om overtagelse av 99 % samt operatørskap for Thistle-feltet I Storbritannia.
 
Alle forbehold knyttet til avtalen er nå løftet og britiske myndigheter har godkjent overtagelsen.
 
Det refereres for øvrig til vedlagte pressemelding på engelsk fra DNO's datterselskap i Storbritannia.