TASOUR produksjonsbrønn bedre enn forventet

Den nye produksjonsbrønnen som DNO har satt i drift på Tasourfeltet har økt oljeproduksjonen med omlag 5.500 fat pr. dag til omlag 12.200 fat pr. dag. Dette er om lag 2.000 fat pr. dag høyere (mer enn 50 %) enn forventet startproduksjon på 3.000 - 4.000 fat pr. dag fra denne brønnen (ref. børsmelding 1135/121101 og 1136/131101).

DNO's andel av oljeproduksjonen fra Tasourfeltet er dermed økt med om lag 2.250 fat pr. dag til om lag 5.000 fat pr. dag.

Tasourfeltet har vist en produksjonsutvikling som er bedre en forventet. Oljeproduksjonen startet i november 2000, og gjennomsnittlig oljeproduksjon fra feltet har i 2001 ( pr. 30. november) vært om lag 8.000 fat pr. dag, hvorav DNO's andel er om lag 3.100 fat pr. dag. Dette er mer enn 40 % bedre enn planen.

DNO borer nå en letebrønn på en av strukturene i nærheten av Tasourfeltet, og boringen er ventet å ta om lag 30 dager. Hvis det blir påvist kommersiell olje i denne strukturen, kan produksjonen knyttes opp mot eksisterende infrastruktur i Tasourområdet mot lave tilleggsinvesteringer.

Tasourfeltet er DNO's første operatøroppgave i Midt-Østen. Selskapet er svært fornøyd med utviklingen både på Tasourfeltet samt i selskapets øvrige aktiviteter i Yemen.