Supplerende opplysninger i forbindelse med tvungen innløsning av aksjeeiere som eier 33 eller færre aksjer i DNO ASA.

Det vises til børsmelding 1165 / 110302.

Aksjene omfattet av tvangsinnløsningen ble mandag 18. mars overført til DNO ASA. Etter endelig opptelling var samlet 174.476 aksjer omfattet av tvangsinnløsningen. DNOs beholdning av egne aksjer utgjør etter dette 1.286.482 aksjer etter gjennomført tvangsinnløsning.

DNO har etter innløsningen 10.963 aksjonærer.


18. mars 2002