Starter boring i West Heather området

DNO Heather Limited, et heleid datterselskap av DNO ASA (OSE:DNO) ("DNO") har 9. august startet boring av en brønn i UK-blokk 2/5, sørvest for Heather-plattformen. Brønnen vil bli boret inn i naboblokken 2/4, og har blant annet som formål å teste potensialet i en øvre jura struktur som har blitt identifisert basert på tolkning av 3-D seismikk innsamlet i 1995. Strukturen er lokalisert på vestkanten av North Viking Graben, et område som antas å innholde et betydelig potensiale for hydrokarbonbærende sandsteinsreservoar.

Potensielle utvinnbare oljeresressurser i strukturen er anslått til 60 - 220 millioner fat med en antatt funnsannsynlighet på omlag 10 %. DNO har 100 % eierandel i blokk 2/4 og 2/5.

DNO's påviste og sannsynlige oljereserver pr. 31.12.2000 var omlag 67 millioner fat, og et funn i øvre jura strukturen vil derfor kunne medføre en betydelig økning i selskapets oljeressurser.

DNO har engasjert den halvt nedsenkbare boreriggen SS Petrolia for boreoppdraget, og boringen av øvre jura strukturen antas å ha en varighet på 50 dager.

Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på vår web side dno.no.