Rettet Emisjon på 4,5 mill. aksjer

DNO ASA har gjennomført en rettet emisjon på tilsammen 4,5 mill. aksjer iht. tidligere generalforsamlingsvedtak til kurs NOK 30,- pr. aksje. Ny aksjekapital vil være NOK 199.008.788,-fordelt på 49.752.197 aksjer pålydende NOK 4,-. Emisjonsprovenyet skal brukes til å styrke egenkapitalen i selskapet.

Det vises for øvrig til Børsmelding nr. 1084 datert 28. august 2000 angående endelig avtale mellom BP og DNO ASA om kjøp av lisensandeler, herunder PL 203 (10%) fra BP, forutsatt godkjennelse fra øvrige lisensdeltakere og norske myndigheter.

På lisens PL 203 er Operatøren i ferd med å påbegynne boring av en interessant avgrensningsbrønn.

Emisjonen er tilrettelagt av Sundal Collier & Co. ASA, First Securities ASA, Pareto
Fonds og Christiania Markets.


Oslo, den 1. september 2000