Produksjonsstart på Tasourfeltet i Yemen

Oljeproduksjonen fra Tasourfeltet i Yemen (Blokk 32), hvor DNO er operatør er nå startet. Første produksjonsbrønn er satt i drift med en produksjon på omlag 5.000 fat olje pr. dag. I løpet av kommende uker vil de to øvrige produksjonsbrønnene også bli satt i produksjon, og det er ventet at feltet da vil nå et produksjonsnivå på inntil 10.000 fat olje pr. dag. Oljen fra Tasourfeltet blir eksportert til eksisterende infrastruktur i blokk 14 (Masila området) hvor Canadian Occidental (Canoxy) er operatør, og der er inngått avtale med Canoxy om salg av oljen fra Tasourfeltet.

DNO er svært tilfreds med fullførelsen av feltutbyggingen av Tasourfeltet, som er selskapets første feltutbygging som operatør. DNO fikk klarsignal for å starte utbyggingen i februar i år, og 9 måneder senere er feltet satt i produksjon. Totale utbyggingskostnader for Tasourfeltet er omlag USD 16 mill. (inklusive boring av en 3. produksjonsbrønn), som er omlag 10 % under budsjett.

DNO er i samtaler med de øvrige partnerne i blokk 32 om en refordeling av den 25 % andelen som DNO overtok fra Norsk Hydro tidligere i år (ref. børsmelding 1080/160600). Eierandelen vil etter en slik refordeling endres til: DNO (32 % og operatør), Ansan Wikfs (54.2 %) og TransGlobe Corporation (13.8 %). DNO vil ved gjennomføring av en slik refordeling motta omlag USD 3.8 mill. fra Ansan Wikfs og TransGlobe. Dette er påløpte kostnader i 2000 knyttet til deres andel av Norsk Hydro andelen, på henholdsvis 9 % og 4 %.

DNO har også fullført boring på en struktur i nærheten av Tasourfeltet. Boringen påviste ikke hydrokarboner i strukturen. Riggen er nå flyttet til blokk 53, hvor DNO er partner (24.45 %). Det skal bores en avgrensningsbrønn på det nye oljefeltet Sharyoof, som ble påvist tidligere i år, og er lokalisert omlag 25 km fra Tasourfeltet. Det ble testet omlag 4,850 fat olje pr. dag fra den første brønnen på feltet (ref. børsmelding 1082/140700). Operatøren i blokk 53 skal presentere en utbyggingsplan for de øvrige partnerene i lisensen senere denne måneden, hvor det legges opp til produksjonsstart i 3. kvartal 2001.