Produksjonsrekord igjen for DNO - Januar-produksjonen over 21.000 fat pr. dag

Oljeproduksjonen for de enkelte enheter var i januar måned som følger (fat pr. dag):

UK: 5.594
NORGE: 8.077
YEMEN: 7.841
TOTALT: 21.512

Produksjonsøkningen i Yemen på vel 3.000 fat pr. dag skyldes at begge produksjonsbrønnene på Sharyoof-feltet nå er i produksjon. Produksjonen fra Tasourfeltet var i januar omlag på samme nivå som for desember. I Yemen har også selskapet avsluttet en letebrønn på struktur i nærheten av Tasour. Brønnen påtraff spor av olje i flere lag, men det ble ikke produsert olje under testing av brønnen. Der er flere identifiserte strukturer i Blokk 32 som det kan være aktuelt å bore på et senere tidspunkt.

Økningen i oljeproduksjonen i Norge på 1.938 fat pr. dag sammenlignet med desember skyldes at selskapet har økt andelen i Jotunfeltet med 3.75 % til 7.0 %.

Produksjonen fra Heatherfeltet i UK økte også med 485 fat pr. dag sammenlignet med desember 2001.


DNO ASA
7. februar 2002