Produksjonsøkning på Heatherfeltet

DNO Heather Ltd. (DNOH), et heleid datterselskap i DNO konsernet (DNO), er Operatør på Heatherfeltet på britisk sokkel. DNOH har fullført boring av den tredje sidestegsbrønnen på feltet, og brønnen er nå satt i produksjon. Den nye brønnen produserer omlag 4.500 fat olje pr. dag, og samlet oljeproduksjon fra Heatherfeltet er økt til omlag 8.500 fat pr. dag. DNO’s plan for Heatherfeltet har vært å øke oljeproduksjonen til omlag 7.000 fat pr. dag ved utgangen av år 2000. Selskapet er tilfreds med at dette målet nå er nådd.

Det er ventet at oljeproduksjonen fra den nye brønnen vil avta til et lavere nivå etterhvert, men resultatet bekrefter at den gjenværende oljen i Heatherfeltet kan utvinnes med forbedret reservoarforståelse og boring av avanserte brønner.

Det vises for øvrig til vedlagte pressemelding fra DNOH.


DNO ASA

16.11.00