Produksjonsøkning på Heather

DNO har fullført boring av en ny sidestegs-produksjonsbrønn på Heatherfeltet på Britisk sokkel. Den nye brønnen produserer nå om lag 5.000 fat olje pr. dag, hvilket har medført at samlet produksjon fra feltet er økt til om lag 9.000 fat olje pr. dag. Det er ventet at produksjonen fra den nye brønnen vil avta og stabiliseres på et lavere nivå.

Det vil nå bli en pause i boreoperasjonene på Heatherfeltet. Det planlegges i denne perioden å gjennomføre vedlikehold og diverse tiltak i eksisterende brønner på feltet samt gjenopprette vanninjeksjonen i feltet til full kapasitet.

DNO er operatør for Heatherfeltet og har 100 % andel av produksjonen.

Oslo, 27 mars 2001

DNO ASA