Produksjonsøkning for DNO

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i februar måned samt for perioden januar - februar var som følger (fat pr. dag):
 
 
 
februar
januar - februar
 
 
 
UK
   9.372
     9.238
NORGE
   5.679
     6.017
YEMEN
 14.564
    13.940
 
 
 
TOTALT
 29.615
    29.195
 
 
Produksjonsøkningen sammenlignet med januar måned skyldes økt produksjon fra Yemen, hvor Tasour-feltet produserte 17.925 fat pr. dag (DNO's andel er 7.280 fat pr. dag før skatt). Dette er ny produksjonsrekord for feltet. Med alle brønnene i full drift er produksjonskapasiteten for Tasour-feltet nå ca. 20.000 fat pr. dag, og eksportkapasiteten fra feltet er økt tilsvarende. En ny produksjonsbrønn er planlagt satt i drift på Sharyoof-feltet i løpet av mars måned.
 
Nedgangen i produksjon fra norsk sokkel skyldes en planlagt vedlikeholdsstans på Glitne-feltet. Produksjonen fra Jotun-feltet økte imidlertid i februar grunnet ny produksjonsbrønn som ble satt i drift i løpet av januar måned.
 
Produksjonen fra britisk sokkel var noe opp sammenlignet med januar.