Produksjonen ble 27.709 fat pr. dag i 2. kvartal

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i juni måned, 2. kvartal samt for 1. halvår var som følger (fat pr. dag):
 
 
 
             juni
2. kvartal
1. halvår
 
 
 
 
UK
              9.072
     9.058
    9.068
NORGE
             5.948
     5.801
    6.039
YEMEN
            12.111
  12.850
 13.404
 
 
 
 
TOTALT
           27.131
 27.709
 28.511
 
Det var også i juni måned et kortere avbrudd i produksjonen fra en av brønnene på Tasour-feltet i forbindelse med utskifting av en pumpe i brønnen, og produksjonen fra Tasour-feltet var i juni under 16.000 fat pr. dag. Dette sammen med at produksjonen fra Sharyoof-feltet er redusert til ca. 18.000 fat olje pr. dag, forårsaket ytterligere nedgang i produksjonen fra Yemen i juni måned.
 
Etter at Tasour # 10 er satt i produksjon (se børsmelding 1253) samt økt produksjon fra en av de øvrige brønnene som følge av utskifting av pumpe i brønnen, har produksjonen fra Tasour-feltet de siste dager vært på ca. 20.000 fat pr. dag.
 
Produksjonen fra norsk sokkel var ned med ca. 280 fat pr. dag, og produksjonen fra UK var ned med ca. 180 fat pr. dag sammenlignet med mai.
 
Etter at to nedstengte brønner på Thistle-feltet nå er satt i produksjon er det ventet en økning i  produksjonen fra feltet i juli måned.