Produksjonen ble 25.745 fat pr. dag i desember

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i desember måned, 4. kvartal samt for året 2003 (fat olje-ekvivalenter pr. dag) var som følger:
 
 
desember
   4. kvartal
      2003
 
 
 
 
UK
  8.586
      8.273
8.687
NORGE
4.096
4.895
      5.605
YEMEN
12.255
11.495
12.459
IRLAND
     808
         273
           69
 
 
 
 
TOTALT
25.745
    24.936
    26.820
 
 
 
 
Avhendet produksjon *
11.363
    10.528
    11.457
 
 
 
 
 
* Etter salget til Lundin (ref. børsmelding av 13.11.03).
 
Produksjonen fra Yemen var opp med ca. 520 fat pr. dag sammenlignet med november, hvilket skyldes en ny produksjonsbrønn som er satt i drift på Sharyoof-feltet. En letebrønn i blokk 43 er nå under boring. Resultatene så langt viser ingen påviste hydrokarboner i de tilsvarende reservoarsoner som Tasour- og Sharyoof-feltet. Brønnen skal bore inn i dypere reservoarsoner, men sannsynligheten for oljefunn i brønnen er nå redusert.
 
Produksjonen fra britisk sokkel var opp med ca. 440 fat pr. dag sammenlignet med november. Dette skyldes økning i produksjonen fra Thistle-feltet.
 
Glitne-produksjonen var i desember lavere enn for november grunnet driftsproblemer med en gasskompressor som benyttes til kunstig løft i produksjonsbrønnene. Samlet produksjon fra norsk sokkel var ned med ca. 1.200 fat pr. dag sammenlignet med november.
 
Produksjonen fra Seven Heads-feltet startet i desember og bidro til en gassproduksjon tilsvarende ca. 800 fat olje-ekvivalenter pr. dag til selskapet.