Produksjonen ble 24.896 fat pr. dag i 3. kv.

 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i september måned, 3. kvartal samt pr. 30. september var som følger (fat pr. dag):
 
 
september
3. kvartal
pr. 30. sept.
UK
7.925
8.352
8.827
NORGE
4.684
4.983
5.842
YEMEN
11.021
11.561
12.783
TOTALT
23.630
24.896
27.452
 
 
Produksjonen fra britisk sokkel var i september omtrent som nivået for august. Gasskompressoren på Thistle-feltet som benyttes til gassløft i brønner er fremdeles ikke i permanent drift, hvilket innebærer noe lavere produksjon fra feltet.
 
Jotun-feltet hadde vedlikeholdsstans i ca. 10 dager i september, hvilket bidro til at produksjonen var ned med ca. 920 fat pr. dag sammenlignet med august. Grunnet den nye produksjonsbrønnen på Glitne-feltet var imidlertid produksjonen ned med kun ca. 320 fat pr. dag sammenlignet med august.
 
Produksjonen fra Yemen var ned med ca. 230 fat pr. dag sammenlignet med august. En ny produksjonsbrønn på Tasour-feltet er planlagt ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november.
 
 
 
DNO ASA
16. oktober 2003
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
Telefon:          
(+47) 55 22 47 00 /
(+47) 23 23 84 80