Oljefunn i blokk 53, Yemen vesentlig større enn antatt - Ny brønn testet 16.000 fat olje pr. dag

DNO meddelte i børsmelding 1082/140700 om et nytt oljefunn i blokk 53, Yemen. Boring av en avgrensningsbrønn av oljefunnet i blokk 53 er nå avsluttet. Det ble påvist vesentlig mer olje enn forventet. Samlet testproduksjon fra 3 reservoarsoner var omlag 16.000 fat olje pr. dag.

Den første brønnen testet omlag 4.850 fat olje pr. dag. Samlet testproduksjon fra de to brønnene er derved over 20.000 fat olje pr. dag. Begge brønnene vil bli klargjort som produksjonsbrønner. DNO har 24,45% andel i blokk 53.

Oljefunnet i blokk 53, som har fått navnet Sharyoof, er gjort i samme type reservoarformasjon som Tasourfeltet i blokk 32. Totale tykkelsen på oljesonen i den siste brønnen var imidlertid 3 ganger tykkere enn i Tasourfeltet. Størrelsen på oljefunnet var først antatt å være omlag 12 mill. fat utvinnbar olje. Basert på resultatene fra den siste brønnen antas de utvinnbare oljereservene nå å være 20 – 25 mill. fat, hvorav DNO’s andel er 5 – 6 mill. fat.

Forventet produksjonsstart for Sharyooffeltet er 4. kvartal 2001. På grunn av størrelsen på feltet vil oljeproduksjonen sannsynligvis ikke bli knyttet opp mot Tasourfeltet, men transporteres i rørledning direkte til feltanlegget til Canadian Occidental i Blokk 14 (Masila).

Utbyggingsløsningen for Sharyooffeltet vil bli den samme som for Tasourfeltet, men med høyere produksjonskapasitet. Utbyggingskostnadene for Sharyooffeltet med en samlet produksjonskapasitet på omlag 35.000 fat olje pr. dag, er estimert til 20 – 25 mill. USD (omlag 1 USD pr. fat). Sharyooffeltet vil være lønnsomt helt ned mot en oljepris på 5 – 6 USD pr. fat.

DNO har som operatør bygget ut Tasourfeltet i blokk 32. Tasourfeltet har en produksjonskapasitet på omlag 15.000 fat olje pr. dag, og kostet omlag USD 16 mill. å bygge ut. Tasourfeltet hvor DNO har 32 %, ble bygget ut i løpet av 9 måneder, og ble satt i produksjon i november 2000. Tasourfeltet produserer nå omlag 8.000 fat olje pr. dag, hvorav DNO’s andel er omlag 2.560 fat pr. dag. Ytterligere produksjonsbrønner er planlagt i år 2001.

6. desember 2000
DNO ASA