Økt ramme for obligasjonslån

Det vises til børsmelding 1109 datert 7. mai 2001 vedrørende styrets beslutning om opptak og børsnotering av tre obligasjonslån.

Basert på stor etterspørsel etter obligasjonslånene og for ytterligere å øke selskapets finansielle fleksibilitet har styret i DNO besluttet å øke rammen for obligasjonslånenes første transje med til sammen NOK 100.000.000, slik at første transje skal utgjøre til sammen maksimum NOK 500.000.000,

Tegning av første transje av obligasjonslånene er planlagt å finne sted i styremøte berammet til 25. mai 2001, med planlagt innbetaling 1. juni 2001.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av påløpte og nye investeringer i petroleumslisenser, hovedsakelig på norsk sokkel. Lånebeløpet kan også benyttes til investeringer i UK og Yemen.