Økning i DNOs oljeproduksjon i juli

Oljeproduksjonen i Norge og Yemen var som følger (fat olje pr. dag):
 
 
 
De nye produksjonsbrønnene på Tasour- og Sharyoof-feltet har vært i drift gjennom størstedelen av juli. Dette er hovedgrunnen til økningen i oljeproduksjonen. Ytterligere en produksjonsbrønn vil i nær framtid bli satt i produksjon på Sharyoof-feltet, og senere i 2004 vil det bli boret to nye brønner i Tasour-området.
 
Produksjonen på Glitne-feltet var stabil i juli og den svake økningen fra de foregående månedene fortsatte. En ny produksjonsbrønn forventes å bli satt i produksjon i begynnelsen av september. DNO regner med at denne brønnen vil øke produksjonen fra feltet ytterligere. Det vil bli en kortvarig produksjonsstans på Glitne-feltet i august i forbindelse med tilkoplingen av den nye brønnen.
 
 
DNO ASA
 
17. august 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør
 
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80