Obligasjonslån - DNO ASA

Styret i DNO ASA har besluttet å søke opptak og børsnotering av tre obligasjonslån. Første transje av de tre obligasjonslånene har en ramme på til sammen minimum MNOK 200 og maksimum MNOK 400.

I forbindelse med den planlagte børsnoteringen av obligasjonslånene vil selskapet søke Oslo Børs om adgang til å utarbeide et forenklet prospekt i henhold til Børsforskriften paragraf 21-3.

Endelig godkjennelse av tegning av første transje av obligasjonslånene er planlagt å finne sted i styremøte berammet til 25. mai 2001, med forventet innbetaling 1. juni 2001.

I forbindelse med tilrettelegging og markedsføring av obligasjonslånene har DNO engasjert Sundal Collier & Co ASA, First Securities ASA og Terra Fonds ASA som finansielle rådgivere.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av påløpte og nye investeringer i petroleumslisenser, hovedsakelig på norsk sokkel. Lånebeløpet kan også benyttes til investeringer i UK og Yemen.


Oslo, 7 mai 2001

DNO ASA