Nye produksjonsbrønner i drift

Boringen av en ny produksjonsbrønn på Glitne-feltet ble påbegynt i april i år, og i forrige uke ble brønnen tilkoplet. Etter at den nye produksjonsbrønnen kom i drift har oljeproduksjonen fra feltet økt til over 25.000 fat olje pr. dag (2.500 fat pr. dag netto til DNO).
 
På Sharyoof-feltet i Yemen ble den andre av to nye produksjonsbrønner satt i drift i forrige uke. Dette har økt produksjonen fra feltet til rundt 20.000 fat olje pr. dag (5.100 fat pr. dag netto til DNO). Det blir nå installert nye pumper i to andre brønner, noe som vil kunne øke produksjonen fra Sharyoof ytterligere.
 
Mer informasjon om DNOs oljeproduksjon vil bli gitt i den månedlige produksjonsrapporten som kommer i midten av september.
 
 
 
DNO ASA
31. august 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80