Nye andeler for DNO i PL 203-området

 
Det Norske Oljeselskap AS (et heleiet datterselskap av DNO ASA)  har sammen med Marathon og ConocoPhillips kjøpt andeler i PL 088B og PL036C fra TotalFinaElf. Det er planlagt å bore tre brønner inneværende år i PL 203/PL088B for å verifisere og øke reservene i området. Partnerskapet  der Marathon er operatør, har som målsetting å utarbeide en plan for utbygging og Drift (PUD) i løpet av året. Kjøpet er også et ledd i selskapenes ønske om en balansert eierfordeling i området, med henblikk på utbygging og drift.
 
DNO overtar 15 % i PL 088B og 6,8 % i PL 036C, slik at DNO nærmer seg 15 % andel i hele dette attraktive området, og vil øke sine reserver og ressurser fra ca. 20 til over 35 millioner fat oljeekvivalenter. Dette forutsettter at myndighetene godkjenner selve overdragelsen og en fradeling fra eksisterende lisenser i henholdsvis PL 088 og
PL 036.