Ny produksjonsbrønn på Tasour

 
Tasour # 8 bekrefter resultatene fra Tasour # 7 som ble satt i drift i oktober 2002. Resultatene fra Tasour # 7 økte utstrekningen på feltet samt at det ble påvist olje i et nytt lag under hovedreservoaret. Dette resulterte i at de samlede oljereserver i feltet ble økt til ca. 20 millioner fat (DNO's andel ca. 8 millioner fat). Pr desember 2002 har Tasour-feltet produsert ca. 7.5 millioner fat slik at gjenværende oljereserver er ca. 12.5 millioner fat (DNO's andel ca. 5 millioner fat). Da Tasour-feltet kom i produksjon i november 2000 var produksjonkapasiteten ca. 10.000 fat pr. dag og de samlede utvinnbare oljereserver estimert til ca. 8 millioner fat. Etter å har produsert ca. 7.5 millioner fat olje i løpet av vel 2 år, er der fremdeles 50 % mer gjenværende olje enn opprinnelig estimert og produksjonskapasiteten er doblet.
 
Tasour # 8 hadde en startproduksjon på ca. 9.000 fat pr. dag, men er ventet å stabiliseres på et lavere nivå.  Det pågår også nå arbeid i to av de øvrige produksjonsbrønnene på Tasour-feltet, hvor blant annet nye nedihulls-pumper skal installeres. Dette skal være utført mot slutten av januar. For å utnytte den økte produksjonskapasiteten for Tasour vil det bli installert mer pumpekapasitet på feltet for å øke eksportkapasiteten i rørledningen Dette er ventet å bli ferdig innen midten av februar. Med samtlige 6 produksjonsbrønner i full produksjon samt full regularitet på produksjonsfasilitetene for øvrig, kan Tasour-feltet eksportere ca. 20.000 fat olje pr. dag.
 
Oljen fra Tasour-feltet blir eksportert til feltsenteret i blokk 14 hvor Nexen er operatør med en samlet oljeproduksjon på ca. 230.000 fat pr. dag.
 
DNO skal nå bore en brønn på en ny struktur i nærheten av Tasour-feltet (Haibish). DNO skal også starte boring av brønner i blokk 43 senere i år samt at det skal også foretas boringer på Sharyoof-feltet i blokk 53. DNO er operatør for blokk 32 (Tasour) og blokk 43, og er partner i blokk 53.