Ny produksjonsbrønn på Tasour feltet - Yemen

DNO har nå avsluttet boring av en ny brønn på Tasour B feltet i Yemen. Brønnen produksjonstestet omlag 2.500 fat ren olje pr. dag, og brønnen er nå klargjort som produksjonsbrønn. Totalkostnaden for brønnen er omlag USD 1,75 mill. DNO har 45 % eierandel i blokk 32 og er operatør for lisensen.

Brønnen er den 3. produksjonsbrønnen som er boret på Tasour B feltet. De to øvrige produsjonsbrønnene har testet henholdsvis 4.800 fat olje pr. dag og 2.200 fat olje pr. dag, og begge brønnene er allerede klargjort for produksjon. Samlet testproduksjon fra de 3 brønnene på feltet er således 9.500 fat olje pr. dag.

Tasour B feltet ble erklært kommersielt i Desember 1999, og utbygging av feltet startet i februar 2000. Produksjonstart er planlagt i 4. kvartal 2000, og med 3 produksjonsbrønner i drift er forventet produksjon mot slutten av året 9.000 – 10.000 fat olje pr. dag, hvorav DNO’s andel er 4.000 – 4.500 fat olje pr. dag.

Oljereservene i Tasour B strukturen er anslått til 8 mill. fat, hvorav DNO’s andel er 3.6 mill. fat.

Der er flere strukturer i tillegg til Tasour B strukturen innen produksjonsområdet i Blokk 32. DNO har nå startet boring av en letebrønn på en struktur som kan være av tilsvarende størrelse som Tasour B strukturen, og som ligger 2-3 km fra denne. Brønnen skal også teste dypere geologiske lag som har vist seg å inneholde betydelige oljemengder i blokk 14, som grenser til blokk 32. Blokk 14 inneholder Masila feltene hvor Canadian Occidental (Canoxy) er operatør med en daglig oljeproduksjon på over 200.000 fat pr. dag.

Boring av brønnen er ventet å ta om lag en måned, og i tilfelle oljefunn, vil feltet kunne settes i produksjon til lave tilleggsinvesteringer.

Lisenspartnerene i Blokk 32 er DNO (45.00 % og operatør), Ansan Wikfs (Hadramaut) Ltd. (45.19 %) og TG Holding Yemen Inc. (9.81 %).