NY OLJEBRØNN PÅ HEATHER FELTET

Boring av en ny sidestegsbrønn på Heatherfeltet er nå avsluttet og brønnen påviste vesentlig mer olje og høyere trykk enn forventet.

Brønnen skal nå kompletteres, og det skal benyttes en ny forbedret metode for perforering av de produserende soner ved bruk av kveilerør. Denne metoden er utviklet i løpet av de siste 3-4 år, og vil kunne øke oljeproduksjonen fra brønnen med inntil 500 fat pr. dag sammenlignet med tradisjonelle metoder.

DNO forventer en oljeproduksjon fra den nye brønnen på mellom 1.000 og 3.000 fat pr. dag, hvilket vil øke oljeproduksjonen fra Heatherfeltet med mellom 20 % og 60 %, fra denne brønnen alene. Den nye brønnen skal settes i produksjon i løpet av 2-3 uker.