Notering ex utbytte 10.08.2004

Aksjene i DNO ASA noteres ex utbytte kr. 4,- pr. aksje samt 1 aksje i DNO ASA for hver 20. aksje i morgen 10 august 2004. Aksjene blir tatt av selskapets beholdning av egne aksjer.