Nok en produksjonrekord for DNO - over 24.000 fat pr. dag i mai

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 24.272 fat pr. dag i mai måned, som er ny produksjonsrekord for selskapet. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i mai 2001 på 13.461 fat pr. dag, er dette en økning på ca. 80 %.
 
 
Oljeproduksjonen for de enkelte enheter i mai måned, samt pr. mai 2002 var som følger (fat pr. dag):
         
                            
        
mai 2002
januar - mai 2002
UK      
4.996
5.283
NORGE   
7.247
7.633
YEMEN   
12.029
8.967
        
 
 
TOTALT         
24.272
21.883
 
 
Produksjonsøkningen i mai skyldes en betydelig økning i selskapets produksjon fra Yemen. Økning i produksjon fra Tasour-feltet skyldes høyere pumpekapasitet i noen av brønnene samt at vannbehandlingskapasiteten på feltet er økt.  Videre er produksjonen fra Sharyoof-feltet økt til ca. 25.000 fat pr. dag (DNO's andel ca. 7600 fat pr. dag) etter at alle 5 produksjonsbrønnene nå er i drift.
 
 
En samlet produksjon for DNO konsernet på over 24.000 fat pr. dag i mai er vesentlig bedre enn forventet.
 
 
DNO ASA
7. juni  2002