Nærståendes erverv og salg av aksjer i DNO ASA

Navn
Antall opsjoner erklært og aksjer ervervet fra
DNO ASA
Antall aksjer
solgt
Aksjebeholdning
etter salg
Opsjoner
etter salg
1. Torstein Sanness
89 845
89 845
166
0
2. Hans-Chr. Rønnevik
89 845
89 845
0
0
3. Kristian Kolbjørnsen
63 890
63 890
0
0
4. Hans O. Augedal
63 890
63 890
0
0
5. Jan Kielland
63 890
63 890
0
0
 
 
Opsjonene ble utøvet og aksjene ble ervervet til kurs kr 20,45 pr aksje.
Aksjene ble solgt til kurs kr 25,50 pr aksje.
  
Det Norske Oljeselskap AS
11.03.04