Nærståendes erverv og salg av aksjer i DNO ASA

 
Navn
Antall opsjoner erklært
og aksjer ervervet fra
DNO ASA
Antall aksjer
solgt
Aksjebeholdning
etter salg
Opsjoner
etter salg
1. Torstein Sanness
135 155
135 155
0
89 845
2. Hans-Chr. Rønnevik
135 155
135 155
0
89 845
3. Kristian Kolbjørnsen
96 110
96 110
0
63 890
4. Hans O. Augedal
96 110
96 110
0
63 890
5. Jan Kielland
96 110
96 110
0
63 890
 
 
Opsjonene ble utøvet og aksjene ble ervervet til kurs kr 20,45 pr aksje.
Aksjene ble solgt til kurs kr 25,00 pr aksje.

 
Det Norske Oljeselskap AS
11. februar 2004