Mulig utfarming / salg av inntil 50 % av Heather området


DNO er operatør og har rettigheter til 100 % av nåværende oljeproduksjon samt gjenværende reserver i Blokk 2/4 og 2/5 på Britisk sokkel. Dette omfatter Heather feltet samt omliggende satellitter, inklusive West Heather området.

Produksjonshistorien fra Heather feltet, ny 3-D seismikk og tekniske studier viser at der er omlag 80 mill. fat gjenværende oljereserver i Heather området. Størsteparten av denne oljen befinner seg i hovedfeltet og nærliggende satellitter hvor produksjonen kan knyttes opp til Heather plattformen ved hjelp av undervannsutbygging.

I tillegg er der identifisert flere leteprospekter i området, hvor det største er et prospekt av Øvre Jura alder med et potensiale på omlag 150 mill. fat olje. Der er også nylig identifisert et prospekt av Paleocene alder.

DNO har startet boring av nye brønner fra Heather plattformen, og planlegger første boring på nærmeste satlittfelt senere i år. Dette vil etter planen øke oljeproduksjonen fra Heather området til omlag 12.000 fat olje pr. dag i løpet av 12 - 15 måneder.

For å ytterligere akselerere undervannsutbygging av satellittene i Heather området, vurderer DNO å "farme ut" / selge opp til 50 % av Heather området.

Basert på en langsiktig oljepris på USD 17 pr. fat, og nåværende markedsforhold kan oljereserver i UK prises til oppmot USD 5 pr. fat. På grunn av høyere skattenivå kan oljereserver i Norge tilsvarende prises til USD 2 - 3 pr. fat.

DNO's børsverdi er nå omlag USD 100 mill.